Skip to content Skip to footer

Wat we doen

Musea Bekennen Kleur
Samen werken aan inclusieve musea

Na een golf van Nederlandse anti-racisme protesten, in navolging van de Amerikaanse Black Lives Matter-beweging die massaal van zich liet horen na de brute moord op de Afro-Amerikaan George Floyd, voelen we naar aanleiding van deze gebeurtenissen een behoefte om te laten weten waar wij staan. Om meer gelijke instituties te krijgen waar geen ruimte is voor discriminatie en racisme heb je diversiteit en inclusie nodig. Met de oprichting afgelopen maart van “Musea Bekennen Kleur”, een netwerk van dertien Nederlandse musea dat zich inzet voor diversiteit en inclusie, willen deze musea samen hun inspanningen versterken en bijdragen aan een inclusieve wereld.

Verantwoordelijkheid
Cultuur, kunst en geschiedenis zijn bij uitstek waardevol gereedschap om ongelijkheid en onrechtvaardigheid tegen te gaan. Musea hebben dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid en kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd erkennen we dat ook onze eigen organisatiestructuren niet vrij zijn van institutioneel racisme. Het ligt besloten in de collecties die musea beheren, het is herkenbaar in de wijze waarop onze organisaties van oudsher zijn ingericht, de kennis die centraal is gesteld, het daaraan gerelateerde personeel en partnerschappen. Willen musea werkelijk bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving, dan moeten we dit verleden onder ogen durven komen en daarop actie ondernemen. Musea kunnen de historische wortels van racisme in kolonialisme en 

slavernij inzichtelijk maken. En bovendien kunnen musea plekken zijn waar verbeelding en fantasie geprikkeld wordt en het gesprek op gang wordt gebracht waardoor er een inclusievere samenleving en gedachtengoed tot stand komt. Sommigen van ons zijn hier al langer mee bezig, anderen staan nog aan het begin van het proces.

Reflectiesessies
Gezamenlijk doen we dit binnen Musea Bekennen Kleur op twee manieren. Er is een publieke kant, bestaand uit tentoonstellingen en educatieve activiteiten. Daarnaast werken we aan duurzame organisatieverandering. Dit najaar start een serie reflectiesessies waarbij in dialoog met betrokken deskundigen uit diverse netwerken gewerkt wordt aan duurzame verandering. We gaan ervaringen delen en zullen elkaar bevragen en uitdagen, om verandering aan te jagen. Hierbij zullen we ongetwijfeld fouten maken. Dat nemen we op de koop toe en daar leren we van. Afwachten en wegkijken is in ieder geval geen optie meer. Open en in gezamenlijkheid, zo hopen we de weg te vinden naar het inclusieve museum van morgen.

Met Musea Bekennen Kleur ontstaat in de museale wereld voor het eerst een platform waar musea diepgaand met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe we gezamenlijk diversiteit en inclusie gaan waarmaken. Ondanks het tot stilstand komen in de afgelopen periode door het coronavirus is bij Musea Bekennen Kleur het aantal verzoeken tot deelname inmiddels gegroeid tot ruim 26 aanmeldingen, met een ‘wachtlijst’ van 16 kleinere musea.

(Ben je journalist en wil je Musea Bekennen Kleur volgen, neem dan contact op via communicatie@museabekennenkleur.nl)

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2024.

ALL RIGHTS RESERVED.