Skip to content Skip to footer

Sarita Bajnath

Spreker en motivator

Brief info

Sarita Bajnath is eigenaar van www.socratisch.nl en www.privilegetraining.nl en is trainer, spreker en motivator op het gebied van inclusie, diversiteit en dialoog. Ze werkt zowel nationaal als internationaal voor bedrijven, ngo's, universiteiten en hoge scholen.
Zij gebruikt naast haar lezingen ook privilegetrainingen die intersectioneel zijn met het accent op wit privilege. Zo heeft zij mede de privilegetraining in elkaar gezet voor de documentaire van Sunny Bergman Wit is ook een kleur. Daarnaast is zij voorzitter van de Ambassade van Vrede Zuidoost waar zij dialoogavonden organiseert om mensen nader tot elkaar te brengen en aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen. Tevens heeft zij mede de petitie voor de huldiging van de Oranjeleeuwinnen in het leven geroepen. Zij stelt aan de kaak colorisme en huidbleken door zelfliefde te propageren en de risico's bekend te maken via haar campagne op facebook genaamd Beauty Equality en geeft lezingen over culturele kaping. Haar ultieme doel is bruggen bouwen vanuit humanisering en realisme.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.