Skip to content Skip to footer

Richard Kofi

Kunstenaar, curator

Brief info

De Arnhemse kunstenaar en curator Richard Kofi (1988) maakt kunstprojecten waarin hij on-afgeronde, onderling verbonden geschiedenissen onderzoekt. Met zijn werk brengt hij archieven en erfgoed tot leven en geeft het kleur en een stem. Zijn meest recente kunstproject, genaamd C’est l’epoch bestaat uit tekeningen, fotografie en een film. Samen met een team aan creatives en kunstenaars presenteert hij barbershops als plekken voor social action. Kofi ontwikkelde dit als onderdeel van zijn residency bij eigentijdskunstplatform Derde Wal om het vervolgens te exposeren tijdens het Chale Wote kunstfestival in Ghana. In samenwerking met het Van Abbemuseum maakt hij de podcast Project Wiaspora. Ook werkt hij samen met het Bijlmer Parktheater. Op sociale media is hij zichtbaar en uitgesproken over de thema’s uit zijn werk en deelt hij zijn tekeningen en schilderijen, kennis en ervaringen veelvuldig met zijn volgers. http://www.richardkofi.com

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.