Skip to content Skip to footer

Khadija al Mourabit

Filosoof, dichter

Brief info

Khadija al Mourabit studeerde filosofie aan de UvA, gespecialiseerd in Logica: de relatie tussen logica en metafysica in de hedendaagse analytische filosofie en verwante geschillen over de geldigheid van bepaalde logische en wiskundige wetten. Momenteel rondt ze de specialisatie Brein & Cognitie af. Ze is werkzaam als fractiemedewerker bij GroenLinks Amsterdam. Van 2014-2015 was ze voorzitter van het studentenplatform Amsterdam United aan de UvA. Nu dient ze als adviseur. AU is een platform van studenten die (super)diversiteit in de breedste zin van het woord willen bevorderen. Al Mourabit was bestuurslid van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland. Nu voorzitter van iLandart; een organisatie ter bevordering van kunstzinnige educatie onder kansarme kinderen in Amsterdam. Daarnaast is zij mederedacteur bij non-profit organisatie Felix en Sofie: maandelijkse debatavonden over uiteenlopende filosofische thema’s. Verder is ze jurylid van de tweejaarlijkse Hypatia-prijs; een speciale prijs voor het beste filosofieboek van een vrouw. Khadija maakte onlangs de documentaire Le Voyage de Khadija die zowel in Nederland als in de Rif in Marokko is opgenomen. Rode draad in de documentaire is het leven van Khadija zelf als kind van migrantenouders. De documentaire won de prijs voor de beste montage in Tanger en de publieksprijs bij het 11° Festival International du Film de Femmes de Salé in Marokko. Daarnaast sleepte de documentaire nog een viertal internationale prijzen binnen.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.