Skip to content Skip to footer

Fatima Boutaka

Docent

Brief info

Fatima Boutaka is een energieke, creatieve geest die haar passie voor lesgeven en Mindfulness op een bijzondere manier combineert. Ze is een gedreven leerkracht in het primair onderwijs op een Daltonschool in Amsterdam, waar ze ook als bovenbouw-coördinator werkt. Daarnaast is ze als Mindfulness trainer gelieerd aan de internationale Academie Mindfulness Teaching (AMT) en eigenaar van Mindful Class.
‘Tijdens mijn eigen schoolloopbaan kwam ik docenten tegen die mij niet zagen staan of niet in mij geloofden. Dit was erg pijnlijk en tegelijkertijd ook leerzaam. Ik wist al vroeg dat ik later juf wilde worden, om een positieve bijdrage te leveren aan dit probleem. Daarom richtte ik www.mindfulclass.nl. op. De kinderen zijn immers de toekomst.’ Fatima is actief in Wit aan Zet, de actiegroep van Jerry Afriyie en Sunny Bergman die een manifest presenteerde voor onderwijskansen en tegen discriminatie. Daarnaast figureerde ze in de veelbesproken documentaire van Sunny Bergman Wit is ook een kleur.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.