Skip to content Skip to footer

Dyonna Benett

Allround erfgoedprofessional, curator en community coördinator

Brief info

Dyonna is een allround erfgoedprofessional, spreker, curator en community coördinator.
Met haar bedrijf Zichtbaar Erfgoed bestuift ze gepassioneerd de museale-, archief en erfgoedsector als adviseur, curator en spreker. Als community coördinator houdt ze zich bezig met het bereiken en betrekken van gespecificeerde en (on)zichtbare doelgroepen. Daarnaast is Dyonna ook gastcurator van de Reinwardt Academie Erfgoedarena, programmamaakster voor Caribbean Ties NL in het Museon en werkte ze als adviseur erfgoedzorg bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
De afstudeerscriptie van Dyonna genaamd: ‘De spiegel van een natie: een onderzoek naar de representatie van identiteit in de musea van Curaçao’ werd genomineerd door de International Counsil of Museums Scriptie prijs. Als één van de pioniers op het gebied van meerstemmigheid en met de onderzoeksresultaten uit haar scriptie, maakt het haar bekwaam om maatschappijkritische issues te definiëren en dit op een empathische manier te vertalen naar een groter publiek. Door haar passie voor cultureel erfgoed verbindt Dyonna haar expertise met ontwikkelingen en levenslessen, waarbij inspiratie de kern is.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.