Skip to content Skip to footer

Drs. Peggy Brandon

Directeur Mocca

Brief info

Peggy Brandon studeerde Japanse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden met specialisaties in antropologie, communicatie en media en bedrijfsmanagement en een bijvak kunstgeschiedenis in Italië. Na een loopbaan in pr, reclame en sponsoring was ze betrokken bij de realisatie van het nieuwe Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Daarna bouwde Peggy in opdracht van de Japanse en Nederlandse overheid het SieboldHuis, een nieuw Japans museum.

In Amsterdam was Peggy duo raadslid van de stadsdeelraad van Oud-West. Daaropvolgend werd Peggy directeur van Mocca, een innovatief kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Amsterdam. Mocca begeleidt en adviseert scholen en culturele instellingen en overheden in het formuleren van cultuur-educatie beleid en stimuleert scholen om inclusief cultuuronderwijs op te nemen als vast onderdeel van hun curriculum.

Peggy Brandon is de voorzitter van de Raad van Toezicht bij stichting Musea Bekennen Kleur. Daarnaast is ze actief in verschillende besturen en raden in het culturele veld en heeft ze een geïllustreerde inclusief kinderboek geschreven over cultuur in Amsterdam.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2023.

ALL RIGHTS RESERVED.