Skip to content Skip to footer

Dionne Abdoelhafiezkhan

Consultant maatschappelijke vraagstukken, diversiteit & inclusie en community building

Brief info

Dionne Abdoelhafiezkhan geboren in Rotterdam en opgegroeid in Amsterdam beschikt sinds haar vroege jeugd al over een enorme rijkdom aan culturen. Ze is opgevoed door een katholieke Franse moeder en een islamitische Surinaamse vader. Tegenwoordig staat Dionne vooral bekend als bruggenbouwer.. Op haar eigenzinnige en speelse manier weet ze als geen ander mensen dichter bij elkaar te brengen. Tijdens haar Master Bedrijfskunde richtte ze haar eigen organisatie op (Hi5), wat nu beter bekend staat als IZI Solutions. Bij IZI Solutions is ze werkzaam als (onderzoeks)expert, consultant, trainer en coach op het gebied van maatschappelijke vraagstukken, diversiteit & inclusie en community building. Naast haar werkzaamheden bij IZI Solutions is ze bestuurslid bij Museumnacht waar Amsterdamse musea geconnect worden met een jong publiek.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.