Skip to content Skip to footer

Cees Luckhardt

Journalist, schrijver

Brief info

Cees Luckhardt is sinds 1987 docent Geschiedenis en Maatschappijleer, Burgerschap, Caribische Cultuur en Loopbaanontwikkeling in het Beroepsonderwijs. Tegelijkertijd is hij actief-kaderlid in de Onderwijsvakbond Aob met als extra taak het contact onderhouden met de Caribische vakbond Simabo en de Caribische Rijksdienst Nederland. Sinds 1994 heeft hij in verschillende schrijversteams gewerkt voor NijghVersluys en EIW voor het ontwikkelen van lesmateriaal. Vanaf 1997 was hij vrijwilliger bij het Landelijke Bureau antiracisme (LBR & ARIC). Vanaf 2000 heeft Luckhardt op Bonaire gewerkt als docent Geschiedenis- en Maatschappijleer op de Scholengemeenschap Bonaire. Ook richtte hij de Caribische jongeren vrijwilligersgroep op die tot op de dag van vandaag archeologische veldonderzoek doet op de eilanden in samenwerking met archeoloog Jay Haviser. Ook werkte hij samen met auteur Boi Antion om het eerste en enige geschiedenisboek over Bonaire te publiceren in 2012. Voor de Papiamentstalige-krant van Antion (EXTRA) en het Antilliaans Dagblad schrijft hij vanaf 2013 meer dan maandelijks artikelen over de Caribische geschiedenis en bijzondere Caribische gebeurtenissen in Nederland. Vanaf zijn terugkomst in Amsterdam is hij jarenlang verbonden geweest aan de educatie afdeling van het NiNsee. Momenteel werk hij mee aan het NiNsee-onderzoeksrapport naar het parlementaire debat over de afschaffing van de slavernij (1833-1863), onder leiding van Dr.Kwame Nimako dat medio 2020 zal verschijnen.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2024.

ALL RIGHTS RESERVED.