Skip to content Skip to footer

Britt-Marie van der Drift

Coördinator educatie NiNsee

Brief info

Is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp: Nanny en de Jamaicaanse marroncultuur binnen de studie Algemene Cultuurwetenschappen. Na haar studie heeft zij onder andere gewerkt bij het Amsterdam Museum als junior conservator en bij Mocca Amsterdam, Expertisenetwerk Cultuureducatie. Sinds 2017 is zij werkzaam bij het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) als coördinator Educatie. Hier voert zij verschillende projecten uit met als doel het Nederlands trans-Atlantisch slavernijverleden onder de aandacht te brengen middels educatie en onderwijs.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.