Skip to content Skip to footer

Tekst: Guinevere Ras – Musea Bekennen Kleur, fotografie: Musea Bekennen Kleur                                                                     …

Tekst: Guinevere Ras – Musea Bekennen Kleur, fotografie: Musea Bekennen Kleur Met trots wappert Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, met een gelamineerd document in de workshopruimte. Vannacht zat hij nog in het vliegtuig van Paramaribo naar…

Tekst: Guinevere Ras  fotografie: Musea Bekennen Kleur In één van de oudste musea van Nederland waar kunst en geschiedenis samen komen, kwamen deelnemers voor de derde sessie bijeen in het Stedelijk Museum Alkmaar om de cultuuranalyse onder de loep te nemen. Domenica Ghidei Biidu begeleidde hen…

Tekst: Musea Bekennen Kleur, fotografie: Musea Bekennen Kleur “Om jezelf een spiegel voor te houden is het goed om je als organisatie allereerst deze vraag te stellen; waarom doe je het? Doen we het omdat het ethisch klopt? Doen we het omdat we geen problemen…

Tekst: Guinevere Ras – Musea Bekennen Kleur, fotografie: Isaac Owusu   “Luisteren, doorgaans doen we dat veel te weinig. Een veilige ruimte creëren om persoonlijke verhalen uit te wisselen begint steevast met ruimte bieden,” benadrukt Mercedes Zandwijken tijdens haar introductie. Zandwijken -medeoprichter van de Keti…

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.