Skip to content Skip to footer

Dit is de trailer Musea Bekennen Kleur; een samenvatting met fragmenten van de zomer 2020 toen we samen waren voor de eerste reeks reflectiesessies tijdens een feestelijke Keti Koti dialoogtafel in het Centraal Museum. In de reflectiesessies doen we samen aan kritisch zelfonderzoek, delen we kennis en ontstaat er meer bewustwording over onderwerpen zoals inclusie en diversiteit.

Fotoverslag SAY IT LOUD – Bonnefanten

Jip en Jennifer staan voor Museum Arnhem. Je herkent het misschien niet gelijk.. want dit gebouw staat volledig in de stijgers en ze krijgen een preview! Dat betekent niet dat er op dit moment niks te zien is in Arnhem.. bouwhelmpjes af en door. Op locatie ‘De Kerk’ bezoekt het duo de expositie ‘living, forgiving, remembering’.

Smita & Jip staan te schreeuwen op de stoep van het Bonnefanten Museum. Daar staan ze voor de nieuwe tentoonstelling ‘SAY IT LOUD’. En ja, dat laten ze zich geen twee keer zeggen. In het kader van Musea Bekennen Kleur duikt het tweetal met ieder haar eigen vlogcamera de groepstentoonstelling in. In de expo bekijken ze met hun eigen lens (letterlijk en figuurlijk) het werk van hedendaagse kunstenaars die zich door middel van hun werk verhouden tot onderwerpen zoals ons koloniale verleden, diversiteit & inclusie. Je begrijpt wel, dat brengt een interessant dialoog teweeg.

1525 VICTOR SONNA

Victor Sonna is een Eindhovense kunstenaar. In zijn gigantisch – wel 25 meter hoge – kunstwerk 1525, dat hij heeft gebouwd in het Van Abbemuseum, behandelt hij het thema slavernij. In deze vlog gaan Smita & Jennifer in gesprek met de kunstenaar én de curator Steven ten Thije. Maar we gaan natuurlijk ook in de benen om dit kunstwerk zelf te beklimmen.

In deze nieuwe vlogreeks gaan vloggers Jip, Smita & Jennifer in gesprek met de musea én met elkaar. Vandaag bekijken ze de tentoonstelling ‘HIER. Zwart in Rembrandts tijd’ in Museum Het Rembrandthuis, de die verbeelding van zwarte mensen (in de tijd dat Rembrandt leefde) presenteert. Herkenning voor Smita & Jennifer en een eye opener voor Jip!

 Tekst: Daimy Comijs, fotografie: Paco Núñez Het regent pijpenstelen en buiten is het al donker wanneer mensen één voor één de imposante Nicolaïkerk in hartje Utrecht binnen druppelen. Vanavond is het de start van de eerste reflectiesessie bij ‘Musea Bekennen Kleur’. Verschillende afgevaardigden van maar…

Reflectiesessie: Keti Koti Tafel in de Nicolaïkerk, Utrecht.

Fotoverslag HIER.Zwart in Rembrandts tijd – Museum Het Rembrandthuis

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.