Skip to content Skip to footer

Oprichting van de stichting

Op 20 september 2021 zag Stichting Musea Bekennen Kleur het levenslicht. De oprichting van een stichting was voor het netwerk van Musea Bekennen Kleur een logische volgende stap naar verduurzaming. De vraag naar meer kennis en uitwisseling in de sector over inclusie en diversiteit vraagstukken is enorm. Inmiddels werkt Musea Bekennen Kleur met 32 musea en erfgoedinstellingen samen. Meer over de oprichting en de Raad van Toezicht van de stichting Musea Bekennen Kleur lees je hier. De expertisegroep MBK blijft ook verbonden aan Musea Bekennen Kleur. In de loop van dit jaar wordt er bovendien een adviesgroep ingesteld van diverse personen van zowel binnen als buiten de erfgoedsector.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2023.

ALL RIGHTS RESERVED.