Skip to content Skip to footer
Nina Simone - I Wish I Knew

In één van haar meest populaire en iconische liedjes beschrijft Simone openlijk haar wens dat ze wil weten hoe het is om in een wereld zonder racisme en segregatie te leven.
Muziek speelde een belangrijke rol tijdens de hoogtijdagen van het burgerrechtenactivisme in de VS in de jaren ’60. En met haar politiek geladen nummers werd Simone gezien als dé stem van de burgerrechtenbeweging.

Nina Simone – I Wish I Knew

Een belangrijk politiek geladen nummer van de Afro-Amerikaanse zangeres Nina Simone , artiestennaam van Eunice Kathleen Waymon[1] (Tryon, North Carolina, 21 februari 1933 – Carry-le-Rouet, 21 april 2003). Simone was een Amerikaanse singer-songwriter, pianiste en burgerrechtenactiviste. In haar werk zijn naast jazz ook de invloeden van klassieke muziek, blues, rhythm-and-blues en soul te horen.
Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.