Skip to content Skip to footer

Audre Lorde is een revolutionaire zwarte feministe. Lorde’s poëzie werd in de jaren zestig zeer regelmatig gepubliceerd – in Langston Hughes ‘1962 New Negro Poets, VS; in verschillende buitenlandse bloemlezingen; en in zwarte literaire tijdschriften. Gedurende deze tijd was ze politiek actief in burgerrechten, anti-oorlogs- en feministische bewegingen. Haar eerste dichtbundel, The First Cities (1968), werd uitgegeven door de Poet’s Press en onder redactie van Diane di Prima, een voormalig klasgenoot en vriendin van Hunter College High School.

Gedicht Audre Lorde

THERE IS NO HIERARCHY OF OPPRESSIONS

Ik ben zwart en ik ben als vrouw geboren.  Ik probeer de sterkste persoon te worden die ik kan worden om het leven dat ik heb gekregen te leiden en om te helpen verandering te brengen in de richting van een leefbare toekomst voor deze aarde en voor mijn kinderen.

Als zwarte, lesbische, feministe, socialist, dichter, moeder van twee kinderen, waaronder een jongen en lid van een interraciaal echtpaar, maak ik meestal deel uit van een groep waarin de meerderheid mij definieert als afwijkend, moeilijk, inferieur of gewoon ‘fout’.

Uit mijn lidmaatschap van al deze groepen heb ik geleerd dat onderdrukking en de onverdraagzaamheid van verschillen in alle vormen en maten en kleuren en seksualiteit komen; en dat er onder degenen onder ons die de doelen van bevrijding en een werkbare toekomst voor onze kinderen delen, geen hiërarchieën van onderdrukking kunnen bestaan.

Ik heb geleerd dat seksisme (een geloof in de inherente superioriteit van één geslacht boven alle andere en daarmee het recht op dominantie) en heteroseksualiteit (een geloof in de inherente superioriteit van één liefdespatroon boven alle andere en daarmee het recht op dominantie) beide voortkomen uit dezelfde bron als racisme – een geloof in de inherente superioriteit van één ras boven alle andere en daarmee het recht op dominantie – “Oh,” zegt een stem uit de Zwarte gemeenschap, “maar Zwart zijn is NORMAAL!

Nou, ik en veel zwarte mensen van mijn leeftijd kunnen zich de dagen herinneren dat het vroeger niet zo was! Ik geloof gewoon niet dat één aspect van mijzelf mogelijk kan profiteren van de onderdrukking van mijn andere deel van mijn identiteit. Ik weet dat mijn volk onmogelijk kan profiteren van de onderdrukking van een andere groep die het recht op een vreedzaam bestaan nastreeft. We verkleinen onszelf veeleer door anderen te ontkennen wat we voor onze kinderen hebben vergoten. En die kinderen moeten leren dat ze niet zoals elkaar hoeven te worden om samen te werken aan een toekomst die ze allemaal zullen delen.

De toenemende aanvallen op lesbiennes en homo’s, zijn slechts een introductie tot de toenemende aanvallen op alle zwarte mensen, want waar de onderdrukking zich in dit land manifesteert, zijn de zwarte mensen potentiële slachtoffers. En het is een standaard van rechts cynisme om leden van onderdrukte groepen aan te moedigen tegen elkaar op te treden, en zolang we verdeeld zijn vanwege onze specifieke identiteiten kunnen we niet samen in effectieve politieke actie komen.

Binnen de lesbische gemeenschap ben ik zwart, en binnen de zwarte gemeenschap ben ik lesbisch. Elke aanval op zwarte mensen is een lesbische en homoseksuele kwestie, omdat ik en duizenden andere zwarte vrouwen deel uitmaken van de lesbische gemeenschap. Elke aanval op lesbiennes en homo’s is een zwarte kwestie, omdat duizenden lesbiennes en homo’s zwart zijn.

Er is geen hiërarchie in de onderdrukking

Ik kan me niet veroorloven te geloven dat vrijheid van onverdraagzaamheid het recht is van slechts één bepaalde groep. En ik kan me niet veroorloven om te kiezen tussen de fronten waarop ik deze krachten moet bestrijden als discriminatie, waar ze mij ook lijken te vernietigen. En als ze mij lijken te vernietigen, zal het niet lang duren voordat ze jou lijken te vernietigen.


Meer over Audre_LordeMusea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.