Skip to content Skip to footer

Lespakket

Als onderdeel van Musea Bekennen Kleur hebben de deelnemende musea de handen ineen geslagen om vorm te geven aan een educatief programma rond de G8 Kindertop. Samen vinden we het belangrijk dat ook in de museale wereld wordt toegewerkt naar een inclusief beleid waarin een diversiteit aan verhalen en beelden vanuit de maatschappij terug te zien en te horen is. Daarom is er een lespakket voor leerlingen van groep 8 samengesteld.

In de lessenreeks met als titel ‘De kunst van het doorgeven’ gaan we met leerlingen uit groep 8 in op wat culturele diversiteit is, hoe het tot uiting komt en waarom het belangrijk is om oog te hebben voor culturele diversiteit. Onderdeel van het lespakket is een bijdrage door leerlingen in groep 8 op Curaçao, afkomstig van twee basisscholen.

Een leerling uit groep 8 staat op het punt om de stap naar de volwassen wereld te maken. Vaak zijn leerlingen van die leeftijd al met grote maatschappelijke thema’s bezig, waaronder racisme en discriminatie. Het onderzoeken van de eigen culturele diversiteit in relatie tot de rol van het museum dat zij bezoeken vormt de kern van dit lespakket.

Ben je nieuwsgierig en wil je een school en/of klas opgeven voor het lespakket De kunst van het doorgeven, neem dan contact op met educatie@museabekennenkleur.nl
Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.