Skip to content Skip to footer

De Stichting Musea Bekennen Kleur werkt met de Codes Cultural Governance, Fair Practice en Diversiteit en Inclusie. Verder heeft de stichting geen winstoogmerk.

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een onkostenvergoeding per vergadering. De werkzaamheden door de directeur-bestuurder worden op urenbasis vergoed, dat bedraagt een gereduceerd tarief van €70,- per uur. De directeur-bestuurder heeft geen additionele vergoedingen, bonussen of regelingen. Er zijn geen andere vaste freelancers aan de stichting verbonden.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2024.

ALL RIGHTS RESERVED.