Skip to content Skip to footer

De Stichting Musea Bekennen Kleur heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten en giften komen direct ten goede aan de activiteiten van de stichting. 

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een onkostenvergoeding per vergadering. De werkzaamheden door de directeur-bestuurder worden op urenbasis vergoed, dat bedraagt een gereduceerd tarief van €70,- per uur. De directeur-bestuurder heeft geen additionele vergoedingen, bonussen of regelingen. Er zijn geen andere vaste freelancers aan de stichting verbonden.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022.

ALL RIGHTS RESERVED.