Skip to content Skip to footer

De groep Critical Friends van Musea Bekennen Kleur bestaat uit een groep personen die advies zullen geven en hun expertise zullen delen met de museale professionals.

De groep is breed en divers samengesteld. De personen uit de groep Critical Friends nemen deel aan de verschillende reflectiesessies die er gepland zijn. De reflectiesessies zijn inhoudelijke bijeenkomsten van professionals uit de museale sector en leden van de groep Critical Friends waarbij een constructieve uitwisseling van kennis, ideeën en inzichten centraal staat.

Critical Friends

Dionne Abdoelhafiezkhan

Consultant maatschappelijke vraagstukken, diversiteit & inclusie en community building

Khadija al Mourabit

Filosoof, dichter

Sarita Bajnath

Spreker en motivator

Dyonna Benett

Allround erfgoedprofessional, curator en community coördinator

Drs. Peggy Brandon

Directeur Mocca

Jessica Dikmoet

Journalist, producent

Britt-Marie van der Drift

Coördinator educatie NiNsee

Richard Kofi

Kunstenaar, curator

Charlotte Knoors MA

Trainer, schrijver

Bart Krieger

Kunsthistoricus, curator, publicist

Cees Luckhardt

Journalist, schrijver
Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.